(ĐTCK) Ngày 21/10 tới đây, Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương sẽ thực hiện bán đấu giá 4.952.000 cổ phần lần đầu ra công chúng qua Sở GDCK Hà Nội. 

Đây là một trong những bước đi góp phần đưa đơn vị sự nghiệp công lập lớn đầu tiên của Việt Nam chuyển đổi mô hình hoạt động theo cơ chế thị trường.

Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương được thành lập từ năm 1955, trước đây là Bệnh viện Đường sắt. Bệnh viện đang quản lý 363 giường bệnh thực kê với năng lực cung cấp gần 500.000 lượt khám bệnh và gần 11.000 lượt điều trị nội trú hàng năm.

Tại thời điểm ngày 30/6/2014, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước đạt hơn 136,5 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa, Bệnh viện sẽ bán bớt một phần vốn Nhà nước kết hợp phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ sẽ được điều chỉnh tăng phần vốn Nhà nước tương ứng giá trị quyết toán Dự án ODA tòa nhà Bệnh viện (khoảng 267,5 tỷ đồng). Khi đó, dự kiến vốn điều lệ Công ty cổ phần tăng từ 168 tỷ đồng (năm 2015) lên mức 435,5 tỷ đồng.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.