(ĐTCK) Kết thúc năm 2014, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT) đạt doanh thu 678 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 273,4 tỷ đồng, tăng 10,46% so với năm 2013.
NCT trình kế hoạch cổ tức 104%

Ảnh Internet

Sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại để chia cổ tức của NCT là 259,4 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ cổ tức 104%.

Theo đó, NCT dự trình ĐHCĐ mức chi trả cổ tức 104% thay vì 90% như Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014. Trong năm 2014, NCT đã tạm ứng 2 đợt cổ tức. Đợt 1 với tỷ lệ 70% bằng cổ phiếu và đợt 2 là 40% bằng tiền.

Ngoài ra, NCT cũng trình ĐHCĐ về việc phát hành hơn 1,24 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để thực hiện chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 5%.  

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.