(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên CTCP Than Núi Béo-Vinacomin (NBC) vừa thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015, với tổng doanh thu 1.504 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 33,7 tỷ đồng, cổ tức 5%.

Đại hội cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 279,986 tỷ đồng lên 370 tỷ đồng trong năm 2015, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu.

Kết thúc năm tài chính 2014, NBC đạt 110,92 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mức trả cổ tức năm 2014 được thông qua là 8%.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.