(ĐTCK) CTCP Năm Bảy Bảy (mã NBB – HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc hợp tác chiến lược với CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (mã CII – HOSE).

Cụ thể, NBB sẽ hợp tác với CII trong việc phát triển các dự án bất động sản của các bên, trong đó NBB là bên phát triển và xây dựng các dự án bất động sản, còn CII là đơn vị hỗ trợ về tài chính và cùng khai thác các sản phẩm và dịch vụ của NBB.

Theo đó, HĐQT NBB chấp thuận để CII nâng tỷ lệ sở hữu tại NBB bằng hình thức chào mua công khai, phát hành riêng lẻ (hoặc cả 2 hình thức) với giá tối thiểu 27.000 đồng/CP.

HĐQT NBB sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường gần nhất thông qua các nội dung đã thống nhất đối với các vấn đề cẩn có quyết định của ĐHĐCĐ.

Được biết, trong năm 2015, CII có kế hoạch tái cấu trúc để thành lập công ty bất động sản CII Land thông qua việc thực hiện M&A với NBB. Hiện CII đang là cổ đông lớn nhất của NBB với tỷ lệ sở hữu hơn 24%.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.