(ĐTCK) Ngày 30/9, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Hội nghị công tác đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đây là hội nghị thường niên được SCIC tổ chức với sự tham gia của toàn bộ hệ thống người đại diện vốn của SCIC tại gần 200 doanh nghiệp thuộc danh mục đầu tư của Tổng công ty.

SCIC là tổng công ty đầu tiên ban hành Quy chế người đại diện vốn tại các doanh nghiệp. Trong hơn 10 năm qua, quy chế này đã được SCIC nhiều lần chỉnh sửa, hoàn thiện và đến nay đã bao quát khá đầy đủ, chi tiết các nghiệp vụ trong công tác đại diện phần vốn nhà nước của người đại diện. Quy chế đã được nhiều tập đoàn, tổng công ty và các cơ quan nhà nước nghiên cứu, tham khảo. Những năm gần đây, với vai trò là cổ đông, SCIC thường xuyên hỗ trợ  nâng cao chất lượng công tác quản trị tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

Trong khuôn khổ Hội nghị công tác đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm nay, SCIC tổ chức Hội thảo “Áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến trong doanh nghiệp có vốn nhà nước” nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thúc đẩy các thông lệ quản trị tiên tiến, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp Việt Nam, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế và kinh nghiệm tái cơ cấu vốn nhà nước.

Bên cạnh đó, SCIC đã hoàn thiện và phổ biến nội dung cuốn tài liệu “Hướng dẫn biểu quyết” dành riêng cho hệ thống người đại diện của SCIC (trong khuôn khổ dự án hợp tác với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA). Cùng với Quy chế người đại diện đã có, cuốn sổ tay hướng dẫn người đại diện cách thức đưa ra quyết định về các vấn đề quản trị doanh nghiệp tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông và họp Hội đồng quản trị dựa trên các thông lệ quản trị tiên tiến trên thế giới.

Bên cạnh đó, JICA hỗ trợ SCIC xây dựng “Bộ quy tắc quản trị doanh nghiệp” sử dụng cho các cán bộ quản lý vốn đầu tư và “Bộ chỉ số quản trị rủi ro” dùng cho các hoạt động đầu tư mới của SCIC.

Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC Nguyễn Đức Chi cho biết, thời gian qua, người đại diện đã phối hợp với SCIC khá chặt chẽ, thể hiện được vai trò của một cổ đông năng động, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư vốn, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả công tác đại diện vốn, trong thời gian tới, SCIC sẽ tiếp tục kiện toàn hệ thống người đại diện nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng công tác đại diện vốn nhà nước.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.