(ĐTCK) CTCP Thép Nam Kim (NKG) đặt kế hoạch năm 2017 với chỉ tiêu sản lượng 800 nghìn tấn, tăng hơn 48% so với 2016, doanh thu 12.000 - 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng, cổ tức dự kiến tối đa 50% vốn điều lệ bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu.

Trong năm nay, NKG sẽ phát hành thêm cổ phiếu ESOP thay thế cho chương trình cổ phiếu ESOP 2016, tỷ lệ phát hành tối đa 1%. Thời gian dự kiến thực hiện sau khi thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 và 2016. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt phát hành.

Công ty đang tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh Dự án Nam Kim 3, chuẩn bị hoàn thành và đưa vào vận hành nhà máy ống thép Nam Kim (Long An), thành lập CTCP Nam Kim Corea.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.