(ĐTCK) Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. So với báo cáo chưa kiểm toán, số liệu sau kiểm toán của VIB không thay đổi nhiều. 

Theo đó, trong năm 2016, lợi nhuận trước thuế đạt 702 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015.

Dư nợ tín dụng tăng 24,7%, trong đó dư nợ cho vay khách hàng đạt 60.180 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2015. Huy động vốn từ khách hàng đạt 59.261 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2015. Tổng tài sản thời điểm cuối năm 2016 đạt 104.517 tỷ đồng, tăng 24% so với cuối năm 2015; số dư lũy kế các quỹ dự phòng đạt hơn 2.366 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,07% tại thời điểm cuối năm 2015 xuống 1,5% tại thời điểm cuối năm 2016 (không bao gồm nợ xấu mua lại từ VAMC). Tỷ lệ nợ xấu bao gồm cả phần nợ mua lại từ VAMC là 2,58% và dư nợ VAMC giảm 30%.

 

Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.