(ĐTCK) Ngày 7/5, CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt (TVC) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
Cụ thể, TVC sẽ phát hành 12 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phát hành riêng lẻ 2,5 triệu cổ phiếu, phát hành ESOP 1,2 triệu cổ phiếu.
Số vốn huy động sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động; tài trợ vốn cho công ty con là CTCP Chứng khoán Trí Việt mở rộng, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán.

Song hành kế hoạch tăng vốn điều lệ là các đợt phát hành, các hợp đồng vay tạo nguồn vốn cho hoạt dộng kinh doanh. Đối với mảng đầu tư, TVC dự kiến sử dụng 50% vốn chủ sở hữu cho hoạt động tự doanh. Công ty sẽ cân đối phù hợp diễn biến chung của thị trường tài chính quyết định tỷ trọng đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Mục tiêu trọng tâm là đẩy mạnh tái cơ cấu, kiểm soát và xây dựng phát triển CTCP Chứng khoán Trí Việt.

TVC cũng đặt kế hoạch triển khai mạnh hoạt động ủy thác đầu tư với mức tổng giá trị dự kiến là 150 tỷ đồng.

Năm 2016, TVC đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư như dịch vụ thị trường nợ, dịch vụ thị trường vốn cổ phần, M&A mở rộng mạng lưới khách hàng tạo tiền đề các mảng hoạt động khác.

Năm 2016, TVC đặt mục tiêu tổng doanh thu 150,55 tỷ đồng (tăng 391,6%), lợi nhuận sau thuế là 51,15 tỷ đồng, cổ tức 10%.

ĐHCĐ của TVC cũng đã thông qua tờ trình của HĐQT về việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HOSE.

Theo báo cáo của HĐQT TVC, năm 2015, Công ty thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ; bầu bổ nhiệm thành viên HĐQT và Tổng giám đốc nhiệm kỳ mới.

Tổng doanh thu năm 2015 (đã kiểm toán) là 25 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 9,1 tỷ đồng; chỉ số lưu động là 3,19 lần; ROA là 4,29%; ROE là 6,62%.

Cơ cấu nguồn vốn nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 27/50, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 0,54 lần. Đồng nghĩa là tài sản của Công ty được tài trợ chủ yếu bởi nguồn vốn chủ sở hữu. Công ty ít gặp khó khăn trong tài chính, tránh rủi ro trả nợ và biến động lãi suất ngân hàng.

Năm 2015, TVC không trích lập các quỹ khen thưởng và phúc lợi, thực hiện trích lập Quỹ đầu tư và phát triển 97 triệu đồng và chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%.

Theo Nghị quyết ĐCHĐ 2015, việc trích thưởng HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện nếu EPS bình quân đạt 2.000 đồng/cổ phần. Tuy nhiên, năm 2015, Công ty có EPS bình quân đạt 852,38 đồng/cổ phần. Theo đó, năm 2015, HĐQT không nhận thù lao.

Hà Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.