(ĐTCK) Năm 2016, CTCP Phú Tài (PTB-HOSE) đặt kế hoạch tổng doanh thu 3.531 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 245 tỷ đồng.

CTCP Phú Tài (PTB-HOSE) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. 

Theo đó, năm 2016, PTB đặt kế hoạch tổng doanh thu 3.531 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 245 tỷ đồng. Công ty dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 20%/vốn điều lệ.  

Năm 2015, Công ty đạt doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch năm và tăng 24% so với năm 2014, lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt gần 219 tỷ đồng, vượt 56% kế hoạch năm và tăng 61% so với năm trước.

ĐHĐCĐ PTB cũng đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%.

PTB dự kiến thực hiện phát hành vào quý III/2016 với nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính 2015. 

Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.