(ĐTCK) Kế hoạch này cao hơn nhiều so với con số thực hiện 155,7 tỷ đồng của năm 2015.

Ngày 25/3, CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Tại Đại hội, HĐQT đã trình kế hoạch doanh thu 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015 là 155,7 tỷ đồng.

Năm 2015, PDR đã thực hiện việc tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu và tăng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản. Cụ thể, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 1,21% so với 1,89% của năm 2014. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản là 2,09% so với năm 2014 là 0,69%.

Năm 2016, PDR đã hợp tác, mua lại và tham gia góp vốn hàng loạt dự án như Dự án 132 Bến Vân Đồn (quận 4, TP. HCM), Dự án 239 đường Cách mạng tháng Tám (quận 3, TP. HCM), thực hiện các dự án BT đổi đất lấy hạ tầng và khai thác quỹ đất có giá trị tại trung tâm TP. HCM.

Trung Kiên
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.