Ngày 22/4, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) đã tổ chức phiên họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Cổ đông tham dự chiếm tỷ lệ 91,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Kienlongbank.
Đại hội đã thống nhất cao các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động của Kienlongbank trong năm 2016. Theo đó, dự kiến tổng tài sản đạt 29.450 tỷ đồng, tăng 16,30%; tổng vốn huy động 25.500 tỷ đồng, tăng 19,98%; dư nợ cho vay 19.462 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận trước thuế dự kiến 300 tỷ đồng; nợ xấu dưới 2,5%.
Về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Kienlongbank chia sẻ: Động thái này sẽ nâng cao tính minh bạch hoạt động của ngân hàng, tạo thuận lợi trong việc giao dịch của cổ đông. Tuy nhiên do tình hình diễn biến thị trường thời gian qua chưa thuận lợi, cổ phiếu ngành ngân hàng chưa được quan tâm nhiều từ các nhà đầu tư, nên niêm yết sẽ không có lợi nhiều cho cổ đông.
Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định, trong năm 2016, nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước, Kienlongbank sẽ tiến hành đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên UPCOM, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông, cũng như đảm bảo tính ổn định trong hoạt động của ngân hàng.
Theo báo cáo tại phiên họp, năm 2015, đa số các chỉ tiêu kinh doanh của Ngân hàng đều tăng trưởng ổn định. Cụ thể, tổng tài sản đạt 25.322 tỷ đồng, hoàn thành 96,76% kế hoạch và tăng 9,60% so với năm 2014; vốn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt 20.081 tỷ đồng, hoàn thành 97,10% kế hoạch và tăng 21,18%; cho vay nền kinh tế 16.218 tỷ đồng, tăng 19,90% so với năm 2014; lợi nhuận trước thuế đạt 211,66 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng đạt 1,13%/tổng dư nợ; cổ tức được chia bằng tiền mặt 4%.
Theo Vietnam+
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.