(ĐTCK) Theo tờ trình ĐHCĐ CTCP Tập đoàn Kido (KDC), dự kiến KDC sẽ mua lại 26 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, với mức giá không quá 30.000 đồng/cp. Đây là mức giá đã điều chỉnh sau khi trừ cổ tức đặc biệt 20.000 đồng/cp (thanh toán ngày 21/8/2015), so với mức giá không quá 50.000 đồng/cp đã được theo nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2014.

Theo KDC, nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2014 đã thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ đến 30% tổng số cổ phần phát hành (tương đương gần 79 triệu cổ phiếu). Tuy nhiên, KDC mới mua được gần 51 triệu cổ phiếu, chiếm 19,87% số lượng cổ phiếu phát hành. Do vậy, trong ĐHCĐ sắp tới, KDC tiếp tục đề xuất mua tiếp cổ phiếu còn thiếu để làm cổ phiếu quỹ.

Năm 2016, KDC dự trình ĐHCĐ kế hoạch doanh thu thuần 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng, cao hơn hẳn so với con số lợi nhuận năm 2013-2014 (không so sánh với năm 2015 do năm này ghi nhận lợi nhuận đột biến từ việc chuyển nhượng 80% mảng bánh kẹo). Theo nhiều nhận định, khả năng KDC sẽ tính đến bài toán chuyển nhượng nốt 20% mảng bánh kẹo còn lại và hạch toán lợi nhuận trong năm nay. Bởi các mảng mới của KDC dù đã có sự ra mắt tốt nhưng cũng là ở bước khởi động chưa thể mang doanh thu, lợi nhuận đột biến ngay trong năm nay.

Với kế hoạch như trên, KDC dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2016 với tỷ lệ 16%/mệnh giá.
Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.