(ĐTCK) Niên độ tài chính 2015, HVG đạt doanh thu thuần12.337 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 119,5 tỷ đồng.

Ngày 18/1/2016 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% của CTCP Thủy sản Hùng Vương (HVG). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/1/2016. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành là 37.839.866 cổ phần.

Theo báo cáo thường niên của HVG, năm 2016, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận 1.200 tỷ đồng. Dự kiến, kim ngạch xuất khẩu năm 2016 sẽ đạt khoảng 500 - 600 triệu USD.

Sản lượng thức ăn chăn nuôi dự kiến đạt 1,5 triệu tấn trong năm 2016 và đến 2018 sẽ đạt 2,5 triệu tấn với tổng đàn heo là 100.000 con. Công ty dự kiến sẽ phát hành trái phiếu không chuyển với tổng mệnh giá trên 1.000 tỷ đồng

Niên độ tài chính 2015 (tính từ 1/1/2015-30/9/2015), HVG đạt doanh thu thuần12.337 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 119,5 tỷ đồng, tăng 123% so với số công bố trước đó, do điều chỉnh một số bút toán trong các nghiệp vụ mua bán nội bộ và đánh giá lại các khoản đầu tư theo giá trị hợp lý tại ngày mua đối với cổ phiếu FMC và TFC.

9 tháng đầu năm 2015, doanh thu xuất khẩu cá tra của HVG đạt 112 triệu USD, đóng góp 10,4% tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra cả nước. Kim ngạch xuất khẩu tôm của các công ty thuộc HVG đạt 103 triệu USD, trong đó hai công ty là Thực phẩm Sao Ta (FMC) và Chế biến thủy sản xuất khẩu Tắc Vân (TFC) đóng góp 5% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm toàn ngành.

Tổng sản lượng bán ra của nhóm công ty thức ăn chăn nuôi trong Tập đoàn đạt 535.000 tấn; trong đó, 36% là tiêu thụ nội bộ và 64% là bán ra bên ngoài.

Phương Mai
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.