(ĐTCK) Năm 2016, FIT đặt kế hoạch 305 tỷ đồng lợi nhuận cổ đông công ty mẹ, tăng 24,36% so với thực hiện năm 2015.

Theo thông tin từ CTCP Đầu tư F.I.T (mã FIT), năm 2016, Công ty đặt kế hoạch 3.247 tỷ đồng doanh thu thuần, 544 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 438 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, trong đó lợi nhuận cổ đông công ty mẹ là 305 tỷ đồng.

So với kết quả kinh doanh năm 2015, năm 2016 sẽ là năm tiếp tục tăng trưởng mạnh của FIT. Cụ thể, FIT dự kiến sẽ tăng 90,25% về doanh thu, 43,27% lợi nhuận sau thuế hợp nhất và 24,36% lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ.

Cũng theo tờ trình ĐHCĐ của FIT, Công ty dự kiến sẽ chi cổ tức năm 2016 tỷ lệ 10%, trong khi mức phân phối lợi nhuận năm 2015 theo tờ trình ĐHCĐ năm nay là 8% vốn điều lệ. Trong cuộc họp lần này, ngoài việc bầu bổ sung nhân sự, FIT cũng đưa ra 2 nội dung là thông qua phương án nâng tỷ lệ sở hữu NĐT nước ngoài lên tối đa 100% và cho phép Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm tổng giám đốc.

Hiện tại, thông qua CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông  nghiệp Cần Thơ (TSC) và CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL), hệ thống F.I.T đã sở hữu chi phối các doanh nghiệp trong nhiều ngành hàng cơ bản như: dược phẩm, hóa mỹ phẩm, nông nghiệp, thực phẩm, giống, nước uống…

Đặc biệt, các công ty này, sau khi có sự tham gia đầu tư của F.I.T đều tăng trưởng mạnh lợi nhuận do giảm mạnh chi phí tài chính và tăng trưởng hoạt động kinh doanh năm 2015 và tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng mạnh năm 2016.

Ngày hôm nay, cổ phiếu FIT đã tăng trần lên mức 7.200 đồng/cổ phiếu sau khi cổ đông lớn và cổ đông nội bộ là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đăng ký mua vào. Ở mức giá này, P/E cổ phiếu FIT ở mức 5,25 lần.
Uyên Phạm
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.