(ĐTCK) Theo nghị quyết ĐHCĐ CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC), năm 2016, Công ty đặt kế hoạch với doanh thu hợp nhất 772,3 tỷ đồng, tăng 9,44% và lãi trước thuế hợp nhất 400 tỷ đồng, tăng gần 33% so với thực hiện năm 2015.

Ông Tô Hải, Tổng giám đốc VCSC cho biết, năm 2016 có nhiều cơ hội mở ra cho thị trường tài chính Việt Nam, nhất là hoạt động M&A giữa các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước trong bối cảnh tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài trong nhiều ngành nghề được nới rộng. Hoạt động cổ phần hóa DNNN cũng được chú trọng.

Do vậy, bên cạnh việc tăng cường đội ngũ bộ phận Ngân hàng đầu tư (IB) bằng việc tuyển dụng thêm các vị trí quản lý có nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường tài chính quốc tế, thì bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp của công ty cũng đẩy mạnh hoạt động cổ phần hóa và chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng nhằm hỗ trợ bộ phận IB tìm kiếm cơ hội mua bán sáp nhập ngay từ phía bên bán.

Đối với hoạt động môi giới chứng khoán, Công ty tiếp tục cải tiến các phương thức giao dịch nhằm cung cấp thêm nhiều lựa chọn phù hợp với các NĐT.

Đại hội cổ đông cũng thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP cho Chủ tịch HĐQT, CBCNV.

Cụ thể, VCSC sẽ phát hành 31,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:6 và dự kiến phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP, giá bằng mệnh giá và bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Dự kiến sau hai đợt phát hành, vốn điều lệ công ty sẽ nâng từ 525 tỷ đồng lên 860 tỷ đồng.

Theo thông báo mới nhất của VCSC, ngày 28/4 tới là ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016, với tỷ lệ chi trả là 1.500 đồng/cổ phần bằng tiền mặt. Trong đó cổ tức đợt 2 năm 2015 là 9% trên vốn điều lệ 525 tỷ đồng. 

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.