(ĐTCK) Tại ĐHCĐ ngày 19/4 tới, HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã PGI) sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Cụ thể, doanh thu 2.533 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc 2.144 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm 12 tỷ đồng; tiền lương bình quân 10 triệu đồng/người/tháng; cổ tức tối thiểu 10%

Trong năm 2014, PJICO đã trả cổ tức năm 2013 với mức 8% và tạm ứng cổ tức năm 2014 với mức 5% (dự kiến mức cổ tức cả năm 2014 là 9%).

PJICO đang hoàn thành các thủ tục để phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài trong quý II/2015 nhằm nâng cao năng lực tài chính và năng lực cạnh   tranh.

 

 

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.