(ĐTCK) Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 tổ chức ngày 16/4 vừa qua của Công ty cổ phần Bơm Hải Dương (CTB), doanh thu năm 2014 đạt 227,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt gần 12,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 9,4 tỷ đồng. Mức chi trả cổ tức là 17%.

So với kế hoạch của năm 2014 đề ra, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế đều vượt trên 100% kế hoạch.

Cũng theo nghị quyết này, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức lần lượt được đặt ra cho năm 2015 là: 252 tỷ đồng; 12,5 tỷ đồng và 12%. Tại cuộc họp ĐHCĐ, ông Nguyễn Trọng Tiếu, Chủ tịch HĐQT đã giải thích về mức trả cổ tức năm 2015 giảm so với năm 2014 là do cần phải tập trung nguồn vốn để hoàn thiện các dự án đầu tư được đề ra từ những năm trước đó. Cụ thể, dự án xây dựng nhà máy chế tạo Bơm với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng và cung cấp vốn đối ứng(53 tỷ đồng) cho dự án khoa học công nghệ.

Năm 2015 được xác định là năm bản lề để hoàn thành các dự án khoa học công nghệ, các công trình, hạng mục cam kết đầu tư. Vì vậy, ông Tiếu cũng thay mặt HĐQT của CTB đề xuất các cổ đông tạm để lại một phần cổ tức, nhằm tập trung nguồn vốn để hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra, giảm bớt áp lực huy động vốn. Đồng thời khẳng định, việc đảm bảo quyền lợi cho cổ đông luôn được Công ty ưu tiên số một. Minh chứng là việc chi trả tạm ứng cổ tức 17% cho năm 2014 tới các cổ đông.

Quỳnh Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.