(ĐTCK) Tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, năm 2015, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đạt tổng doanh thu hợp nhất 94.400 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm. 

Tổng doanh thu Công ty mẹ - BSR đạt 94.100 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 5.690 tỷ đồng, vượt 52% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ - BSR đạt 5.860 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch năm.

Như vậy, tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/vốn chủ hữu bình quân năm 2015 của BSR đạt 20,2% (năm 2014 chỉ đạt 0,2%). Tỷ suất lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ - BSR/vốn chủ hữu bình quân đạt 20,6% (năm 2014 là 0,6%).

Vốn chủ sở hữu của BSR tại thời điểm 31/12/2015 là 29.600 tỷ đồng. Đầu năm 2016, Tập đoàn Gazprom Neft (Nga) đã gửi thư đề nghị dừng đàm phán việc mua lại 49% cổ phần của BSR sau 2 năm đàm phán. Theo kế hoạch, năm 2016, BSR sẽ cổ phần hóa và tìm kiếm các cổ đông chiến lược khác, thế chỗ cho Gazprom Neft.

Dự án Lọc hóa dầu Bình Sơn được đầu tư 100% vốn của PVN sau khi các đối tác ngoại, trong đó có đối tác Nga trong liên doanh ban đầu (Công ty Zarabezhnetft) rút lui khỏi dự án. Đây là một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.