(ĐTCK) Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 17/4 tới, Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2015 của công ty mẹ- BVH với 1.316 tỷ đồng doanh thu và 980 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ 14,4%.

Năm 2014, BVH đạt tổng doanh thu hợp nhất 19.050 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.331 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2013; Doanh thu khai thác mới lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 31%.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.