(ĐTCK) CTCP Chứng khoán IB (VIX-HNX) mua hơn 2,2 triệu cổ phiếu STG từ đợt phát hành riêng lẻ và phát hành thêm của CTCP Kho vận Miền Nam (STG-HOSE).

Cụ thể, VIX mua 1,382 triệu cổ phiếu từ phát hành riêng lẻ và 822.440 cổ phiếu thực hiện quyền mua từ đợt phát hành thêm. Ngày giao dịch làm thay đổi sở hữu là 24/3/2016.

Sau giao dịch, VIX nắm giữ gần 2,4 triệu cổ phiếu STG, tương đương 8,62% lượng cổ phiếu lưu hành.

Được biết, tháng 6/2015, VIX đã bán hết 1.266.739 cổ phiếu STG đang nắm giữ, thoái toàn bộ 14,69% vốn tại STG.

STG vừa được HOSE chấp thuận niêm yết bổ sung 13.780.349 cổ phiếu. Đây là lượng cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (đợt 2) để tăng vốn điều lệ mà STG thực hiện từ đầu tháng 12/2015 đến cuối tháng 2/2016. Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết là 27.560.698 cổ phiếu.

Trước đó, trong đợt 1, Công ty đã phát hành hơn 1,25 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 15% và phát hành 4,17 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. 
Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.