(ĐTCK) Tại ĐHĐCĐ ngày 28/3 tới, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MIC) trình cổ đông kế hoạch doanh thu 2016 đạt mức  1,870 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 72 tỷ đồng, chi trả cổ tức 7%

Về đầu tư, MIC cũng xin cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn lên 800 tỷ đồng trong năm 2016, hoàn thiện thi công các dự án còn dang dở và sớm đi vào hoạt động.

Cũng trong năm 2016 này, Công ty đặt kế hoạch tối đa hoá dòng tiền (lợi nhuận trước thuế từ đầu tư đảm bảo 8% vốn điều lệ), phân bổ cơ cấu đầu tư hợp lý, đảm bảo tính thanh khoản, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh tăng lên 35% tổng nguồn đầu tư.

Năm 2015, MIC đạt tổng doanh thu 1.594 tỷ đồng, hoàn thành 122,4% so với kế hoạch. Trong đó, doanh thu từ bảo hiểm đạt 1.520 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn thành 123% so với kế hoạch, tăng trưởng 40,2% so với năm 2014.

Về lợi nhuận, năm 2015, lợi nhuận trước thuế của MIC đạt 50 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với năm 2014. Tỷ lệ bồi thường theo mức trách nhiệm/doanh thu bảo hiểm năm 2015 là 28,2%, thấp hơn kế hoạch 30% và thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ bồi thường chung của thị trường (khoảng 40%).

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.