(ĐTCK) Ngày 21/11/2015, CTCP MHC đã tổ chức họp ĐHCĐ bất thường thông qua phương án thay đổi nhân sự, cổ đông chiến lược, thay đổi phương án sử dụng vốn và phương án cơ cấu lại các khoản đầu tư. 

Theo đó, ĐHCĐ đã thông qua lựa chọn CTCP Kho vận Miền Nam (Sotrans) làm đối tác chiến lược và đồng ý cho Sotrans được mua tới 65% vốn cổ phần của MHC mà không phải thông qua chào mua công khai.

Liên quan đến việc cơ cấu lại các khoản đầu tư, ĐHCĐ Công ty đã thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp của MHC tại CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH). MHC hiện sở hữu 6,478 triệu cổ phiếu HAH với giá gốc đầu tư 71,6 tỷ đồng. Giá cổ phiếu HAH hiện nay là 52.000 đồng/CP. Nếu thoái được ở mức giá này, MHC sẽ thu về tới 265 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Ngoài việc tái cấu trúc lại khoản đầu tư tại HAH, MHC cũng thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn đợt phát hành năm 2014. Theo đó, trong tổng số 140 tỷ đồng thu về từ phát hành đến ngày 1/9/2015, MHC mới giải ngân hơn 22 tỷ đồng mua cổ phiếu CTCP Hải Minh, trả nợ gốc và lãi vay Agribank gần 16,4 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động tên 5 tỷ đồng. Phần 96 tỷ đồng còn lại, Công ty sẽ chuyển hướng đầu tư vào các doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực logistics.

Bùi Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.