(ĐTCK) CTCK Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (MHBS) đã bị đình chỉ toàn bộ các hoạt động môi giới chứng khoán, tự doanh, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán bắt đầu từ ngày 24/6/2015 đến ngày 24/12/2015.

Nguyên nhân là do MHBS không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 70 Luật chứng khoán ngày 29/6/2006; Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 9/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Trong thời gian bị đình chỉ, MHBS không được mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán; không được ký mới, gia hạn các hợp đồng có liên quan đến các nghiệp vụ kinh doanh bị đình chỉ hoạt động; phải thực hiện tất toán, chuyển tài khoản theo yêu cầu của khách hàng (nếu có); có phương án khắc phục và báo cáo tình hình thực hiện phương án theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Được biết, MHBS cũng là công ty chứng khoán đầu tiên báo lỗ trong quý I/2015 với mức lỗ gần 0,8 tỷ đồng (cùng kỳ lãi gần 16 tỷ đồng). Doanh thu thuần trong kỳ cũng giảm đến 93% cùng kỳ, chỉ đạt hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới là 406 triệu đồng, còn lại hơn 907 triệu đồng là doanh thu khác. Doanh thu từ hoạt động tự doanh gần như không đáng kể, trong khi cùng kỳ đây là phần doanh thu chính của MHBS.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.