(ĐTCK) Hai năm liêp tiếp 2014 - 2015, Mediplast trả cổ tức 30% và năm nay,  Công ty tiếp tục đặt mục tiêu trả cổ tức 30%.

Ngày 22/4 tới đây, CTCP Nhựa Y tế Mediplast sẽ tổ chức ĐHCĐ. Theo tài liệu ĐHCĐ, năm 2015, Mediplast đạt doanh thu 95,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 24,3 tỷ đồng, trả cổ tức năm 2014 là 30% và tạm ứng cổ tức 2015 với tỷ lệ 20% cho cổ đông.

Đáng chú ý, năm 2015, Mediplast có hạng mục đầu tư quan trọng là Dự án Nhà máy sản xuất các dụng cụ bằng nhựa tại Khu công nghiệp Đại đồng - Hoàn Sơn (Bắc Ninh). Hiện Công ty đã lựa chọn được nhà thầu tư vấn quản lý dự án và tư vấn lập dự án, thiết kế, dự toán. Đơn vị tư vấn đã lập xong hồ sơ thiết kế cơ sở, thuyết minh dự án, tổng vốn… gửi các cơ quan thẩm định và xin phép xây dựng.

Theo Nghị quyết ĐHCĐ 2015, Mediplast sẽ tăng vốn điều lệ lên 33 tỷ đồng, nhưng do Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam (nắm giữ 48%) đang tiến hành cổ phần hóa, nên không thể thay đổi vốn góp tại Mediplast. Việc tăng vốn phải chờ sau khi Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam cổ phần hóa xong, HĐQT Mediplast sẽ cân nhắc phương án phát hành.

Năm 2016, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 2016 là 95 tỷ đồng, lợi nhuận thuần là 16 tỷ đồng và trả cổ tức 30%.

Mediplast có vốn điều lệ 16,5 tỷ đồng, chủ yếu sản xuất và cung cấp các sản phẩm nhựa y tế như bơm tiêm, dây truyền dịch…
Bùi Trang
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.