(ĐTCK) CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP) vừa thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 với chỉ tiêu doanh thu đạt 197,2 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 8 tỷ đồng.
MCP dự kiến tạm ứng cổ tức trước 30/9

Ảnh Internet

Như vậy, tính riêng quý II/2015, MCP ước đạt doanh thu 103,96 tỷ đồng, vượt 3,96% so với kế hoạch đề ra trong quý này và lợi nhuận trước thuế ước đạt 6,1 tỷ đồng, hoàn thành 76,25% so với kế hoạch đề ra trong quý.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm với chỉ tiêu doanh thu 220 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng. Đồng thời, MCP sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 6%. Thời điểm chi trả cổ tức sẽ căn cứ vào báo cáo kiểm toán soát xét giữa niên độ 2015 nhưng không muộn hơn ngày 30/9/2015.

Năm 2015, MCP đặt mục tiêu doanh thu 430 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 10%.

 

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.