(ĐTCK) Theo Nghị quyết HĐQT CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP), quý II/2016, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 100 tỷ đồng, lợi nhuận 7 tỷ đồng.

Quý I, Bao bì Mỹ Châu đạt 89,063 tỷ đồng doanh thu, 5,592 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả này, Công ty đã tăng trưởng 277,84% so với lợi nhuận cùng kỳ 2015; hoàn thành 27,96% kế hoạch lợi nhuận năm. Theo Ban lãnh đạo MCP, việc tăng mạnh lợi nhuận quý I chủ yếu do Công ty đã giảm mạnh được giá vốn hàng bán và chi phí tài chính, dù doanh thu sụt giảm nhẹ.

Theo đó, quý I/2016, tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu của MCP giảm về mức 82,6% thay vì mức 88,77% cùng kỳ năm 2015, giúp tăng lợi nhuận trước thuế thêm 4,6 tỷ đồng. Chi phí lãi vay quý I/2016 cũng giảm tương ứng từ mức 2,637 tỷ đồng về mức 1,418 tỷ đồng.

Bùi Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.