(ĐTCK) ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ mức 11.594 tỷ đồng hiện tại lên mức 16.000 tỷ đồng.

Theo đó, MB sẽ thực hiện tăng vốn thông qua 3 đợt phát hành cổ phiếu.

Đợt 1, phát hành 34.781.812 cổ phiếu tăng vốn để chi trả 3% cổ tức đợt 2/2014 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đợt 2, chào bán 15.218.188 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo danh sách tham gia chương trình. Giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Đợt 3, chào bán 390.606.250 cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược, đối tác chiến lược trong và ngoài nước. Giá chào bán cho cổ đông chiến lược/đối tác chiến lược trong nước là giá thỏa thuận có chiết giảm, mức giảm tối đa 25% giá thị trường nhưng không thấp hơn mệnh giá. Với đối tác chiến lược nước ngoài là giá thỏa thuận trên cơ sở tham khảo giá thị trường cộng biên độ phù hợp nhưng không thấp hơn “giá trị sổ sách” cộng với biên độ nhất định.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã nhất trí kế hoạch kinh doanh 2015 với mục tiêu nâng tổng tài sản thêm 8% lên mức 214.000 tỷ đồng; tăng huy động tiền gửi 8%; dư nợ cho vay 15%, lợi nhuận trước thuế 3.150 tỷ đồng và giữ tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Đại hội cũng thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 10%, trong đó 7% đã được trả bằng tiền, 3% sẽ được trả bằng cổ phiếu. 

Theo Thượng tướng Lê Hữu Đức, Chủ tịch HĐQT MB, Ngân hàng luôn tuân thủ nguyên tắc hài hòa giữa thu nhập và quyền lợi cổ đông. Để làm được điều này, MB đảm bảo tuân thủ nghiêm túc việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ.

Nguyễn Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.