(ĐTCK) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), một trong những vừa công bố kết quả kinh doanh cho 6 tháng đầu năm 2015.

Theo đó, Masan đạt doanh thu kỷ lục từ lĩnh vực kinh doanh tiêu dùng nội địa: tăng 52,0%, đạt 10.414 tỷ đồng, tăng 52,0% so với cùng kỳ năm 2014 với mức doanh thu cao hơn ở cả ba mảng kinh doanh của Tập đoàn.

Masan Nutri-Science, công ty con mới nhất của Tập đoàn, và là một trong các công ty kinh doanh trong lĩnh vực nguồn cung đạm động vật lớn nhất Việt Nam, đã đóng góp 3.332 tỷ đồng vào doanh thu hợp nhất của Tập đoàn sau khi xác nhập vào Masan Group từ cuối tháng Tư. Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ khẳng định sự tập trung của Masan vào lĩnh vực kinh doanh tiêu dùng nội địa.

Chỉ số EBITDA proforma của Masan đạt 2.441 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2015, tăng 143,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng EBITDA góp phần tăng biên lợi nhuận EBITDA trong lĩnh vực kinh doanh tiêu dùng nội địa và tài nguyên, cùng với mức đóng góp gần hai tháng từ Masan Nutri-Science. Biên lợi nhuận EBITDA tại Masan Consumer đã tăng 213 điểm cơ sở so với nửa đầu năm 2014, trong khi đó Masan Nutri-Science đã đóng góp 366 tỷ đồng vào EBITDA của Tập đoàn.

Với những kết quả đó, lợi nhuận thuần của Masan Group tăng cao 64,1%. Cụ thể, lợi nhuận thuần proforma đạt 915 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2015, tăng 64,1% so với cùng kỳ năm 2014. Lợi nhuận thuần báo cáo đạt 673 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2015, so với khoản lỗ 44 triệu đồng vào cùng kỳ năm 2014 là do mức tăng trưởng 40,3% lợi nhuận hoạt động pro-forma. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.