(ĐTCK) Với kế hoạch phát hành tăng vốn vừa được thông qua, sắp tới một lượng khủng cổ phiếu SHN sẽ gia nhập thị trường.

Ngày 8/1/2016, CTCP Tổng hợp Hà Nội (SHN) sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó có kế hoạch phát hành số lượng lớn cổ phiếu ra công chúng thông qua hoán đổi cổ phiếu với CTCP Tập đoàn Đầu tư An Bình (ABG).

Cụ thể, số lượng cổ phần trước khi phát hành của SHN là 38,59 triệu đơn vị, số lượng cổ phần dự kiến phát hành 75,2 triệu đơn vị, theo tỷ lệ 1 cổ phần ABG đổi được 1 cổ phần SHN.

Số lượng cổ phần sau khi phát hành là 113,79 triệu đơn vị (chưa tính đến số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi công nợ đợt 2/2015 theo tờ trình phát hành cổ phiếu để hoán đổi công nợ).

Thời gian dự kiến phát hành trong 6 tháng đầu năm 2016.

Sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi, SHN sẽ sở hữu 75,2% cổ phần của ABG, các cổ đông của ABG trở thành cổ đông của SHN và ABG trở thành công ty con của SHN.

HĐQT SHN kỳ vọng, với mức vốn điều lệ tăng lên, SHN sau khi phát hành có thể vay vốn ngân hàng với hạn mức lớn hơn, đảm bảo nguồn lực tài chính để thực hiện các dự án đang dở dang, cũng như một số dự án mới.

Cũng tại đại hội, HĐQT SHN sẽ xin ý kiến cổ đông về việc xem xét thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ, nhằm đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.