(ĐTCK) ĐHCĐ CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS) sẽ diễn ra ngày 19/11 tới nhằm thảo luận kế hoạch sản xuất - kinh doanh cho năm tài chính chuyển đổi từ 1/7/2015 - 30/6/2016. 

LSS dự kiến đặt kế hoạch doanh thu 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, cổ tức 8,5% cho năm tài chính 2015/2016.

Để đạt được kế hoạch trên, Công ty sẽ thúc đẩy công tác chăm sóc vụ 2015/2016 đạt sản lượng 800.000 tấn mía; nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản xuất mía, nâng cao thu nhập cho người trồng mía.

Công ty sẽ quy hoạch vùng mía, đồng thời tổ chức trồng mới, chăm sóc mía vụ 2016/2017 với mục tiêu đạt sản lượng 1 triệu tấn mía trở lên, đảm bảo cho 2 nhà máy sản xuất chế biến. Trong niên vụ mới, Công ty phấn đấu chế biến đạt 92.000 tấn đường, đồng thời tổ chức luyện đường trong và ngoài vụ 24.000 tấn.

6 tháng đầu năm 2015, LSS đạt doanh thu 703 tỷ đồng, bằng 39% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 18,5 tỷ đồng, bằng 18,5% kế hoạch năm.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.