(ĐTCK) CTCP Bột giặt LIX (LIX) công bố kết quả kinh doanh quý I/2017 với 476 tỷ đồng doanh thu và 35 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành tương ứng 95% và 78% kế hoạch quý I. 

Trong quý II này, LIX lên kế hoạch đạt doanh thu 500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 45 tỷ đồng.

Được biết, năm 2017, LIX đặt mục tiêu đạt doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 190 tỷ đồng, tăng lần lượt 2,4% và 1% so với thực hiện năm 2016.

Ngày 28/4 tới, LIX sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Tại Đại hội, một trong những nội dung được cổ đông quan tâm là chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH Xavilico của LIX.

Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.