(ĐTCK) Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ -Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) và chuyển thành công ty cổ phần.

Theo đó, hình thức cổ phần hóa Công ty mẹ -Tổng công ty Lắp máy Việt Nam là bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Lilama hiện có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Theo phê duyệt, 76,5 triệu cổ phần thuộc về Nhà nước, chiếm 51% vốn điều lệ. Đến năm 2017 tỷ lệ Nhà nước nắm giữ sẽ giảm xuống 40% vốn điều lệ. 35.550.250 cổ phần sẽ được bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 23,7% vốn điều lệ. 35.550.250 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 23,7% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để bán cổ phần, chỉ đạo Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng và cho nhà đầu tư chiến lược theo quy định hiện hành. Khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP trên thị trường chứng khoán theo quy định.

 

H.Vân
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.