(ĐTCK) CTCP Licogi 13 (LIG – HNX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016 với doanh thu giảm 37%, lợi nhuận giảm mạnh 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 234,7 tỷ đồng, giảm 37,6% so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn hàng hóa giảm tương ứng 39%, dẫn tới lơi nhuận gộp đạt 23,9 tỷ đồng, giảm 19,2%.

Các khoản mục chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không có nhiều biến động so với cùng kỳ, lần lượt ghi nhận 8,1 tỷ đồng; 65 triệu đồng; và 8,5 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 8,65 tỷ đồng, giảm 24,6% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, khoản thu nhập khác tăng đột biến, đạt gần 5,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có 265 triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí khác lại tăng cao, lên tới 9 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận khác âm 3,64 tỷ đồng.

Kết quả, quý I/2016, lợi nhuận sau thuế của LIG đạt 3,9 tỷ đồng, giảm 58% cùng kỳ năm ngoái.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.