(ĐTCK) Ngày 11/5, ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar (LDP) đã thảo luận và thông qua nhiều vấn đề liên quan đến sửa điều lệ của Công ty. 

Hai cổ đông lớn là Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim đều thống nhất một số nội dung đáng chú ý. Chẳng hạn, Nguyễn Kim đề nghị giữ nguyên tỷ lệ tham dự ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết mới được tiến hành ĐHĐCĐ mà không thay đổi theo tờ trình của HĐQT với mức 51% theo Luật Doanh nghiệp, ĐHCĐ đã thông qua tỷ lệ như cũ.

Đại hội không thông qua tờ trình cho CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần trên 25% mà không cần chào mua công khai. Hiện SCIC đang nắm giữ 31,88% vốn LDP, Nguyễn Kim nắm giữ 24%.

Năm 2016, LDP đặt kế hoạch doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 22 tỷ đồng và mức đầu tư trong năm nay từ 20-25 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này đều tăng nhẹ so với thực hiện 2015. Cụ thể, năm 2015, LDP đạt 484 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt ở mức 20,5 tỷ đồng và 18 tỷ đồng. Công ty quyết định chi cổ tức 2015 ở mức 30,3%, tương ứng hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, đại hội đã thông qua phương án phát hành gần 3,4 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 34 tỷ đồng lên gấp đôi 68 tỷ đồng từ vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ thực hiện 1:1. Hiện giá cổ phiếu LDP đang giao dịch quanh mức 51.000 đồng/CP.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.