(ĐTCK) Cùng với việc các doanh nghiệp lần lượt đưa ra các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, Sở GDCK TP. HCM đã ra hàng loạt quyết định về việc vào ra diện cảnh báo và diện kiểm soát đặc biệt của các cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE.

Theo đó, LCG của CTCP Licogi 16, MDG của CTCP Miền Đông và MCG của CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã được đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 19/4. Nguyên nhân do các Công ty này đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo do đã xử lý được lỗ lũy kế.

Trong khi đó, TTF của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành lại nhận quyết định bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 24/4 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã điều chỉnh tại ngày 31/12/2015 là âm 154,64 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2015 đã điều chỉnh là âm 108,59 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 là âm 1.417,62 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2016 là âm 1.271,14 tỷ đồng.

Đồng thời, cổ phiếu TTF vẫn thuộc diện kiểm soát đặc biệt, tức chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.