(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2015 của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS), trong kỳ, Công ty đạt 2.843 tỷ đồng doanh thu, 173,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
LAS: lợi nhuận giảm trong 6 tháng đầu năm

Ảnh Internet

Cả hai chỉ tiêu này đều giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận giảm do doanh thu hoạt động tài chính cũng như doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng.

HĐQT LAS vừa thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh quý III/2015 với các chỉ tiêu: 1.037 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp, 671 tỷ đồng doanh thu, 50 tỷ đồng lợi nhuận.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.