(ĐTCK) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn KiDo (KDC – HOSE) vừa ký quyết định điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phiếu của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) từ 78.000 đồng/cổ phiếu lên 82.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, KDC đã gửi hồ sơ đăng ký chào mua tối đa 65% vốn, tương ứng hơn 12,33 triệu cổ phiếu TAC với giá chào mua 78.000 đồng/cổ phần, và dự kiến số tiền KDC bỏ ra để sở hữu tỷ lệ trên khoảng 960 tỷ đồng. Với thay đổi này, số tiền KDC sẽ chi ra sẽ tăng lên hơn 1.009 tỷ đồng.

Việc tăng giá được áp dụng với tất cả các cổ đông của TAC, kể cả các cổ đông đã chấp nhận bán cho KDC.

Đồng thời, KDC cũng quyết định gia hạn thời gian mua cổ phiếu TAC từ 45 ngày lên 60 ngày, tức thời gian nhà đầu tư đăng ký bán cổ phiếu TAC sẽ kéo dài đến ngày 23/11.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.