(ĐTCK) Mặc dù năm 2015, CTCP Xây dựng 47 (C47 – sàn HOSE) tiếp tục không hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm nhưng khoản chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát tiếp tục tăng mạnh hơn 50%

Cuối tuần qua, ĐHCĐ thường niên C47 đã họp và thông qua các nội dung chính về sản xuất kinh doanh cùng các kế hoạch trong năm nay của Công ty.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, C47 đạt 1.535,24 tỷ đồng tổng doanh thu, vượt 28% kế hoạch năm (1.200 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế 26,85 tỷ đồng, hoàn thành 84% kế hoạch năm (32 tỷ đồng).

Đại hội đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10% trích từ quỹ thặng dư vốn cổ phần. Thời gian thực hiện sau khi được UBCK cấp phép.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất năm 2016 với chỉ tiêu doanh thu 1.320 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 40 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 10-15%.

Đáng chú ý, mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2015 đã được Đại hội thông qua với tổng số chi 1,12 tỷ đồng, tăng 57,75% so với năm ngoái (708 triệu đồng).

Sau 2 phiên tăng điểm cuối tuần trước, C47 đã quay đầu giảm điểm trong phiên đầu tuần ngày 25/4. Với mức giảm 3%, C47 đứng ở mức giá 12.900 đồng/CP và khớp hơn 0,1 triệu đơn vị.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.