(ĐTCK) CTCP Khoáng sản FECON (FCM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 185,917 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15,179 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, FCM đạt 530,908 tỷ đồng doanh thu và 31,656 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông Công ty mẹ là 33,110 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 808 đồng.

So với kế hoạch doanh thu năm 2016 là 530 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25 tỷ đồng, sau 9 tháng, FCM đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm.

Theo giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh từ FCM, khi hợp nhất công ty con là CTCP Khoáng sản FECON Hải Đăng, RCM đã điều chỉnh khoản lãi do mua giá rẻ khi đầu tư vào công ty này. Doanh thu thuần quý III/2016 tăng là do thị trường bất động sản phát triển trở lại, Công ty mở rộng thị trường kinh doanh, mặt hàng, nghiệm thu đối chiếu hoàn thành các công trình làm cơ sở ghi nhận doanh thu tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.

Minh Hải
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.