(ĐTCK) Quý I/2015, CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) đạt lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 52,31 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ 2014 (10,288 tỷ đồng).

Cuối quý I/2015, số dư tiền và tương đương tiền đạt trên 705 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm là 434,688 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này không đến từ cải thiện các khoản phải thu hoặc tăng thu của khách hàng, mà đến từ việc KDH tăng vốn điều lệ trong quý, thông qua phát hành riêng lẻ và chào bán ưu đãi cho cán bộ, nhân viên.

Tổng số tiền thu về từ đợt tăng vốn này là gần 850 tỷ đồng trên 510 tỷ đồng vốn điều lệ tăng thêm. Cũng tại thời điểm 31/3/2015, số dư hàng tồn kho của KDH đã tăng lên mức 2.240 tỷ đồng.

Bùi Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.