(ĐTCK) Hôm nay, 12/8/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) có công văn quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC – HOSE) vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 15/8/2016.

Theo HOSE, nguyên nhân JVC bị rơi vào diện kiểm soát đặc biệt do Công ty thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo (từ ngày 28/12/2015) thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt.

Đồng thời lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2015 là âm 1.335,78 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/03/2016 ghi nhận con số âm 990,08 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015.

Như vậy, cổ phiếu JVC chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.