(ĐTCK) Ngày 24/5, CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật (JVC) công bố báo cáo tài chính quý IV năm tài chính 2015 - 2016 điều chỉnh. 

Theo đó, doanh thu bán hàng thuần năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2016 được điều chỉnh tăng lên mức 507,337 tỷ đồng, thay vì con số đã công bố trước đó là 404,656 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng đồng thời điều chỉnh tăng mạnh hơn mức tăng doanh thu, lên 438,216 tỷ đồng, thay vì con số đã công bố trước đó là 291 tỷ đồng.

Các loại chi phí khác như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp trong báo cáo tài chính điều chỉnh cũng tăng: chi phí bán hàng tăng gần 9 tỷ đồng lên 36,316 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 678,655 tỷ đồng lên 733,445 tỷ đồng.

Với các điều chỉnh này, lỗ năm tài chính 2015 - 2016 là gần 713,492 tỷ đồng, cao hơn 93 tỷ đồng so với con số công bố trước đó, đưa vốn chủ sở hữu của JVC về 1.178,71 tỷ đồng. Mức vốn chủ sở hữu này vẫn cao hơn vốn điều lệ (1.125 tỷ đồng), chủ yếu do phần thặng dư vốn cổ phần trị giá 402,288 tỷ đồng bù đắp.

Đáng chú ý, đến 31/3/2016, vay nợ của JVC khá thấp, trong đó vay nợ ngắn hạn hơn 14 tỷ đồng, vay nợ dài hạn hơn 37 tỷ đồng.

Bùi Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.