(ĐTCK) Công ty Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (Đồng Tháp – BMC) vừa thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo đó, số lượng cổ phần bán được là 1.952.700 cổ phần, bằng 22,38% so với số lượng cổ phần đăng ký bán (8.726.600 cổ phần), trong đó, số lượng trúng thầu của nhà đầu tư nước ngoài là 2.000 cổ phần.

Mức giá đặt mua cao nhất là 11.100 đồng/CP, thấp nhất là 10.100 đồng/CP và mức giá đấu thành công bình quân là 10.152 đồng/CP. Như vậy, tổng giá trị cổ phần bán được là 19,82 tỷ đồng.

Được biết, Đồng Tháp – BMC được thành lập từ năm 1992, hiện có vốn điều lệ 307,25 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; hoàn thiện công trình xây dựng…

Hiện Đồng Tháp – BMC có 2 công ty con gồm CTCP Vận tải BMC Đồng Tháp và CTCP Tư vấn thiết kế Xây dựng BMC – Đồng Tháp; và 1 công ty liên doanh liên kết là Công ty TNHH Bóng đá.

Năm 2015, Công ty đạt 365,62 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 27,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,87% và 17,87% so với năm trước đó. Theo kế hoạch kinh doanh đề ra sau cổ phần hóa, từ năm 2016-2018, tổng doanh thu của Đồng Tháp – BMC lần lượt qua các năm đạt 410 tỷ đồng, 500 tỷ đồng và 600 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 32,2 tỷ đồng, 38,64 tỷ đồng và 46,4 tỷ đồng; mức chia cổ tức qua các năm tương ứng 5,42%, 6,5% và 7,8%.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.