(ĐTCK) Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần phiên đấu giá Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV.

Cụ thể, đã có 70 nhà đầu tư đăng ký mua 183.000 cổ phần, tương ứng chỉ đạt gần 4,5% tổng khối lượng cổ phần bán đấu giá. Thời hạn nộp phiếu đấu giá chậm nhất 16h ngày 17/11 và thời gian tổ chức đấu giá là 10h ngày 19/11.

Theo thông báo trước đó, Công ty Địa chất mỏ - TKV đưa ra đấu giá gần 4,03 triệu cổ phần với giá khởi điểm 10.000 đồng/CP. Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định  tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là khoan thăm dò, phân tích mẫu, đo địa vật lý lỗ khoan; khảo sát trắc địa;d vụ điều dưỡng sức khỏe bằng nguồn nước khoáng nóng ... Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa là 108 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 106,63 tỷ đồng, tăng 36,71% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế âm hơn 420 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 7,93 tỷ đồng.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.