(ĐTCK) 77.804.122 cổ phần của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sẽ được đấu giá công khai với giá khởi điểm 11.100 đồng/cổ phần.

Lượng cổ phần phát hành lần đầu ra công chúng này sẽ được bán đấu giá tại Sở GDK TP. HCM. Đó là thông tin đáng chú ý trong phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - ACV vừa được Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Hình thức cổ phần hóa đề xuất là kết hợp vừa bán một phần vốn nhà nước, vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với quy mô vốn điều lệ của ACV là 22.430,985 tỷ đồng, tương đương 2,243 tỷ cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Trong cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu của ACV, Nhà nước sẽ nắm giữ 75% vốn điều lệ; 0,41% vốn điều lệ sẽ được bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp; 0,13% vốn điều lệ bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn; 20% cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và 3,47% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai.

Tháng 12/2014, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt giá trị thực tế của Công ty mẹ - ACV tính đến ngày 30/6/2014 là 37.919 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế vốn nhà nước là 20.769 tỷ đồng. 

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.