(ĐTCK) ĐHCĐ CTCP Bao bì và In nông nghiệp (INN) mới đây đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2016, với các chỉ tiêu: 728,5 tỷ đồng doanh thu, 62,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cổ tức 20% (HĐQT của INN đề xuất thấp nhất là 16%). 
INN: ĐHCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh thụt lùi

Ảnh Internet

Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận này đều thấp hơn kết quả thực hiện năm 2015.

Đại hội cũng thông qua phương án chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 20% bằng tiền.

Tại Đại hội, cổ đông Nguyễn Như Song đã đề nghị HĐQT INN cần làm rõ nội dung phân phối lợi nhuận cho các quỹ và đề xuất, trong năm 2015, ngoài trả cổ tức bằng tiền, Công ty cần chia thêm 20% cổ tức bằng cổ phiếu.

 

 

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.