(ĐTCK) Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (IMP) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2017, diễn ra ngày 15/4 tới. 

Theo đó, IMP dự kiến trình đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu 1.260 tỷ đồng, tăng 23,4%; lợi nhuận trước thuế 160 tỷ đồng, tăng 13,9% so với năm 2016.

Về kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn tăng trưởng doanh thu, IMP cho biết, giai đoạn đầu có thể Công ty chưa khai thác hiệu quả công suất các nhà máy, trong khi chi phí khấu hao nhà máy và một số chi phí khác khá cao. Kế hoạch tăng trưởng doanh thu năm 2017 chủ yếu nhờ vào nhóm hàng Imexpharm, trong khi nhóm hàng nhượng quyền và gia công, xuất khẩu dự kiến tăng nhẹ.

Với thị trường thuốc OTC (phân phối thuốc qua kênh thương mại), IMP dự kiến giảm tỷ trọng từ 83% xuống còn 65% trong năm 2017, còn thị trường ETC (phân phối thuốc qua kênh điều trị) tương ứng sẽ tăng lên 35% nhờ vào triển vọng trúng thầu thuốc generics nhóm 1 và nhóm 2.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy kháng sinh CNC Vĩnh Lộc và CNC Bình Dương.

Năm 2016, IMP đạt 1.021 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 92,8% kế hoạch và tăng 3,9% so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế và trước trích Quỹ phát triển khoa học - công nghệ đạt 140,5 tỷ đồng, hoàn thành 100,4% kế hoạch và tăng 6,7% so với năm 2015.

IMP cũng sẽ trình đại hội kế hoạch cổ tức năm 2016 là 18%. Theo đó, Công ty dự kiến chi hơn 70 tỷ đồng trả cổ tức 8% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức dự kiến diễn ra trong quý II hoặc quý III năm nay, số lượng phát hành là hơn 3,9 triệu đơn vị. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2017 từ 15 - 18%.

Nguyễn Gia + Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.