(ĐTCK) Trên 20 thành viên HĐQT cùng các cán bộ quản lý danh mục và đầu tư cấp cao của Quỹ đầu tư Vietnam Investments Group (VI Group) đã tham dự buổi Hội thảo về quản trị công ty (QTCT) do IFC (Tổ chức Tài chính quốc tế) và VI Group tổ chức. 

Theo đó, các chuyên gia IFC đã chia sẻ những thông lệ tốt nhất để xây dựng nên HĐQT và môi trường kiểm soát hiệu quả hơn nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Quản trị công ty tốt sẽ thúc đẩy kết quả hoạt động của doanh nghiệp, tăng cơ hội tiếp cận tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Hội thảo cũng cập nhật các yêu cầu quản trị công ty mới nhất theo quy định tại Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2014, có hiệu lực vào tháng 7/2015. Luật Doanh nghiệp đã có những điều khoản mới giới thiệu về thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT của một công ty và quy định rằng, tùy thuộc vào yêu cầu, các công ty cổ phần của Việt Nam được phép thành lập các ủy ban kiểm toán dựa trên thông lệ quốc tế mà không cần có Ban kiểm soát.

Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.