(ĐTCK) Báo cáo tài chính riêng năm tài chính 2016 (kết thúc ngày 30/9) đã kiểm toán của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) cho thấy, doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ năm tài chính trước. 
IDV: Lợi nhuận năm tài chính 2016 giảm mạnh

Ảnh Internet

IDV đạt 42,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2016, giảm 33,3% so với năm trước.

Lợi nhuận suy giảm do hoạt động cho thuê mặt bằng khu công nghiệp của IDV kém hơn năm trước; hiệu quả kinh doanh của các công ty con đóng góp cho công ty mẹ suy giảm; chi phí giá vốn tăng.

Ngoài ra, năm nay, Công ty phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Sơn Long và CTCP Phát triển hạ tầng Phú Thành.

 

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.