(ĐTCK) Sở GDCK Hà Nội(HNX) vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu IDJ của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam vào diện bị kiểm soát, kể từ ngày 3/9/2015.

Theo HNX, cổ phiếu IDJ bị đưa vào diện bị kiểm soát là do lợi nhuận sau thuế năm 2013 và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2014 của Công ty là số âm, thuộc  trường hợp bị kiểm soát theo quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 13 Quy chế niêm yết.

Theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014, IDJ có lợi nhuận sau thuế âm 31,134 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm 31,133 tỷ đồng.

Theo BCTC bán niên đã soát xét năm 2015, IDJ có doanh thu hợp nhất đạt 10,5 tỷ đồng, đạt 55,8% kế hoạch năm; doanh thu từ hoạt động tài chính là 1,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế âm 382 triệu đồng.

Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.